2 % z daní

Prečo je potrebné o drogách s deťmi hovoriť?

Drogová situácia na Slovensku sa dramaticky zhoršuje. Počet žiakov 7, 8 a 9 ročníka ZŠ, ktorí vyskúšali ilegálnu drogu, sa zvýšil zo 16% v roku 2009 na 22% v roku 2012! V roku 1996 to bolo menej ako 3%!!!

Čo to znamená pre budúcnosť a ako bojovať?

Zvýšené náklady na zdravotnú starostlivosť, zvýšenú kriminalitu, zvýšené náklady na sociálnu starostlivosť. Riešením je prevencia vo veku, keď si deti vytvárajú životné postoje. Naším cieľom je poskytovať deťom pravdivé informácie o účinkoch drog ešte predtým, ako ich dosiahnu drogoví díleri, aby sa mohli sami rozhodnúť, či budú brať drogy. Chceme, aby naše deti rozumeli tomu, prečo drogy nikdy nie sú a nebudú skutočným riešením akéhokoľvek problému, duševného stavu, alebo alebo životnej situácie (je jedno či ide o nudu, zvedavosť, smútok z rozchodu, neúspech v škole alebo spor s priateľmi či rodičmi…).

Aké sú naše ciele?

Náš cieľ napĺňame formou protidrogových preventívnych prednášok, na ktorých žiakom druhého stupňa ZŠ a študentom SŠ poskytujeme fakty a pravdivé informácie o drogách a ich účinkoch a o tom prečo a ako drogy škodia. Prednášky pozostávajú z 10 tém/právd o drogách, v rámci ktorých rozoberáme to, ako drogy fungujú, ako a prečo vzniká závislosť, čo sú najčastejšie pričiny toho, že niekto začne brať drogy, ako je to s drogami a vitamínmi a minerálnymi látkami v tele, aký je rozdiel medzi legálnymi a nelagálnymi drogami, ako drogy vplývajú na myseľ, ako drogy menia emócie, ako dlho zostávajú drogy v tele, aká je skutočná pravda o Marihuane, ako je to s drogami a tvorivosťou, atď…

Naše výsledky

Od septembra 2009 do januára 2019 sme vykonali viac ako 7 957 prednášok, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 247.000 detí. Počet prednášok a detí, ktoré sa ich zúčastnili zvyšujeme každý deň. Aktuálne počty nájdete TU.

Dobrou správou pre Slovensko je, že podľa prieskumu ESPAD 2015 poklesla prvýkrát v histórii spotreba drog na Slovensku vo všetkých kategóriách. Veríme, že sme k tejto situácii prispeli aj my našimi prednáškami.

Ciele pre rok 2019

Tento rok plánujeme pokračovať v prednáška na základných a stredných školách. Našou métou je prekročiť hranicu 300 000 detí, ktoré sa zúčastnia na našich prednáškach. Tiež máme v pláne dokončiť výrobu DVD a manuálu pre učiteľov, ktorý budú môcť použiť ako učebný materiál pre drogovú prevenciu na základných školách (napríklad na hodinách etiky). Stále platí, že jediným zdrojom príjmov, ktoré nám umožňujú robiť drogovú prevenciu na školách, sú prostriedky získané z 2% a dary od rodičov, sponzorov a všetkých tých, ktorí v našej práci vidia zmysel.

Drogová závislosť ohrozuje život a budúcnosť každého z nás.
Preto sa jej snažíme predchádzať.
Pomôžte nám v tejto aktivite.

Potvrdenie našej registrácie ako oprávneného prijímateľa 2% nájdete TU alebo TU

Ak ste zamestnanec v pracovnom pomere, tak predvyplnené tlačivo na zaslanie 2% nájdete TU.

Ak ste podnikateľ (fyzická alebo právnická osoba) a budete podávať daňové priznanie, informácie potrebné na poukázanie 2% nájdete TU.

Údaje potrebné na poukázanie 2%:
Obchodné meno (Názov): Slovensko bez drog
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42176603
Sídlo: 83103 Bratislava – Nové Mesto, Kutuzovova 5/A

4 kroky pre poukázanie 2 % z dane Slovensku bez drog

  1. Požiadali ste zamestnávateľa o vykonanie Ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň? Super. Teraz ho požiadajte, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
  2. Odpracovali ste v roku 2018 minimálne 40 hodín ako dobrovoľník? Máte o tom Potvrdenie? Ak áno, môžete poskytnúť 3%. Ak nie, môžete poskytnúť 2% z dane. Minimálne to však musí byť aspoň 3 EUR.
  3. Vyplňte toto Vyhlásenie. Naše údaje sú predvyplnené.
  4. Potvrdenie o zaplatení dane (ktoré vám dal zamestnávateľ) a Vyhlásenie (ktoré ste vyplnili v bode 3) doručte do 30.4.2019 na daňový úrad v mieste vášho bydliska. Zoznam nájdete tu. Ak ste poukázali 3 %, priložte aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovolníckej činnosti (píšeme o ňom v bode 2).

A je to! Ďakujeme vám. 🙂