Verejná zbierka

Na to, aby sme mohli vykonávať našu činnosť potrebujeme, okrem iného, aj vašu finančnú podporu. Požiadali sme preto Ministerstvo vnútra SR (MV SR) o registráciu verejnej zbierky. V nej sa budú zhromažďovať všetky finančné príspevky určené na našu činnosť.

11. júna 2019 MV SR rozhodlo o predĺžení vykonávania verejnej zbierky zapísanej do registra zbierok pod číslom 000-2018-017635 do 30.6.2020.

Finančne nás môžete podporiť

Vyplnením údajov v 

Príspevkom na náš účet: 2927704723/1100
IBAN: SK5011000000002927704723

Účet je evidovaný na Ministerstve vnútra SR. Všetky platby z neho sú kontrolované MV SR a musia byť v súlade s účelom, pre ktorý bola verejná zbierka vytvorená.

Ďakujeme!


Konečná správa VZ 000-2016-021437 ukončenej 30.6.2018
Predbežná správa k práve prebiehajúcej VZ 000-2018-017635