Sumárne výsledky

Sumárne výsledky

Od septembra 2009 realizujeme protidrogové preventívne prednášky po celom Slovensku. Počas školského roka sa zameriavame najmä na deti na druhom stupni základných škôl a na stredoškolákov.

Prevenciu považujeme za základ boja proti drogám. Našim cieľom je, aby každé dieťa absolvovalo protidrogovú prednášku aspoň raz do roka. Mladí ľudia potrebujú poznať pravdu o škodlivých účinkoch drog skôr, ako s drogami prídu do styku. Skôr ako o drogách dostanú nepravdivé informácie od drogových dílerov alebo od svojich “kamarátov”.

žiakov ZŠ a študentov SŠ

Počet žiakov ZŠ a študentov SŠ, ktorí sa doteraz zúčastnili na našich prednáškach.

prednášok

Počet prednášok, ktoré sme uskutočnili na školách v SR od septembra 2009 do dnešného dňa.

(každá prednáška trvala jednu školskú hodinu = 45 minút)

Žiakov ZŠ zložilo sľub

Počet žiakov základných škôl v SR, ktorí ktorí zložili Sľub protidrogového šerifa

V prednáškach pokračujeme nepretržite, počas celého školského roka. Takmer každý deň nás môžete nájsť na niektorej zo základných alebo stredných škôl na Slovensku. Naše týždenné výsledky nájdete TU.