Prieskum verejnej mienky o drogách

Prieskum verejnej mienky o drogách

Väčšina spoločnosti považuje súčasný stav osvety za nedostatočný a je ochotná sa podieľať na riešení.

Liberalizácia, ako spôsob riešenia drogového problému prepadla, riešením má byť prevencia na školách.

Kompletné údaje výsledkov prieskumu v tabuľkovom vyhodnotení a primárne dáta nájdete TU.

Dáta a výsledky prieskumu sú chránené autorským právom a sú reprodukovateľné za predpokladu, že ako zdroj bude uvedené: © Slovensko bez drog, oz.