Narconon zachránil môjho syna – príbeh matky

Narconon zachránil môjho syna – príbeh matky

Organizácia Narconon vo Spojenom kráľovstve je centrum pre liečbu závislosti od drog, ktoré je zamerané na jedinú vec: pomôcť prekonať závislosť nadobro. Dôležitou súčasťou jeho úspechu je prostredie, v ktorom sa nachádza. Každému detailu bola venovaná zvláštna pozornosť s cieľom poskytnúť stabilné a komfortné prostredie, ktoré človeku pomôže oslobodiť sa od…