Z bohéma na drogách medzinárodne úspešný spisovateľ

Z bohéma na drogách medzinárodne úspešný spisovateľ

Autor: R.J. Ellroy   Mená si vybavujem oveľa jasnejšie ako tváre. Brian. Jeff. Sibbo. Ross. Chris. Ďalšie tiež. Tak veľa ďalších. Spomínam si, ako sme sa spolu smiali, pili. Spomínam si na časy veľkých priateľstiev a prejavov kamarátstva. Spomínam si na koncerty a párty a festivaly. Spomínam si, ako sme…