Narconon zachránil môjho syna – príbeh matky

Narconon zachránil môjho syna – príbeh matky

Organizácia Narconon vo Spojenom kráľovstve je centrum pre liečbu závislosti od drog, ktoré je zamerané na jedinú vec: pomôcť prekonať závislosť nadobro. Dôležitou súčasťou jeho úspechu je prostredie, v ktorom sa nachádza. Každému detailu bola venovaná zvláštna pozornosť s cieľom poskytnúť stabilné a komfortné prostredie, ktoré človeku pomôže oslobodiť sa od…

Z bohéma na drogách medzinárodne úspešný spisovateľ

Z bohéma na drogách medzinárodne úspešný spisovateľ

Autor: R.J. Ellroy   Mená si vybavujem oveľa jasnejšie ako tváre. Brian. Jeff. Sibbo. Ross. Chris. Ďalšie tiež. Tak veľa ďalších. Spomínam si, ako sme sa spolu smiali, pili. Spomínam si na časy veľkých priateľstiev a prejavov kamarátstva. Spomínam si na koncerty a párty a festivaly. Spomínam si, ako sme…