Od septembra 2009 realizujeme protidrogové preventívne prednášky po celom Slovensku. Počas školského roka sa zameriavame najmä na deti na druhom stupni základných škôl a na stredoškolákov.

Prevenciu považujeme za základ boja proti drogám. Našim cieľom je, aby každé dieťa absolvovalo protidrogovú prednášku aspoň raz do roka. Mladí ľudia potrebujú poznať pravdu o škodlivých účinkoch drog skôr, ako s drogami prídu do styku. Skôr ako o drogách dostanú nepravdivé informácie od drogových dílerov alebo od svojich “kamarátov”.

  • od septembra 2009 do dnešného dňa sme na školách v SR uskutočnili 7 303 prednášok (každá prednáška trvala jednu školskú hodinu = 45 minút)
  • našich prednášok sa doteraz zúčastnilo 235 123 žiakov ZŠ a študentov SŠ
  • Sľub protidrogového šerifa už zložilo 95 495 žiakov ZŠ

V prednáškach pokračujeme nepretržite, počas celého školského roka. Takmer každý deň nás môžete nájsť na niektorej zo základných alebo stredných škôl na Slovensku. Naše týždenné výsledky nájdete TU.