Prieskum vykonala renomovaná agentúra IPSOS pre občianske združenie Slovensko bez drog. Vyplýva z neho, že 53,1% Slovákov si myslí, že drogový problém u nás rastie a 26,5% si myslí, že je potrebné okamžité riešenie.

Väčšina spoločnosti považuje súčasný stav osvety za nedostatočný a je ochotná sa podieľať na riešení.

Liberalizácia, ako spôsob riešenia drogového problému prepadla, riešením má byť prevencia na školách.

Kompletné údaje výsledkov prieskumu v tabuľkovom vyhodnotení a primárne dáta nájdete TU.

Dáta a výsledky prieskumu sú chránené autorským právom a sú reprodukovateľné za predpokladu, že ako zdroj bude uvedené: © Slovensko bez drog, oz.