Občianske združenie Slovensko bez drog

Občianske združenie Slovensko bez drog funguje na Slovensku od 27.01.2010.

Našim hlavným poslaním a cieľom je umožniť mladým ľuďom, ale aj dospelým, porozumieť tomu, akú hrozbu pre nich drogy predstavujú. Veríme, že ak budú ľudia naozaj poznať pravdivé informácie o drogách, rozhodnú sa, že budú žiť život bez drog.

Pri našej činnosti používame edíciu 13 vzdelávacích brožúr, ktoré obsahujú pravdivé informácie o najčastejšie zneužívaných drogách.

Brožúry boli vydané medzinárodnou organizáciou Foundation for Drug Free World (Nadáciou pre svet bez drog), sídliacou v Los Angeles v USA, ktorá sa zameriava na zostavovanie a distribúciu materiálov (brožúry, DVD) o drogách tak, aby sa pravdivé informácie o drogách dostávali profesionálnou a efektívnou cestou k čitateľom. My sme tieto brožúry preložili a doplnili sme do nich informácie a údaje, ktoré sa týkajú priamo Slovenska.

Milióny týchto brožúr boli distribuované v 80 krajinách sveta v 22 jazykoch. Ukazujú jasné fakty o nebezpečenstve, ktoré so sebou nesie užívanie drog. Brožúry sa nesnažia čitateľov vystrašiť, ale naopak rozptýliť povery podaním pravdy o krátkodobých i dlhodobých účinkoch drog. Informácie v brožúrach sú založené na oficiálnych štúdiách a štatistikách. Sú priebežne aktualizované a podľa potreby vydávané nanovo, tak aby obsahovali všetky informácie o nových drogách, ktoré sa neustále objavujú na uliciach.