Občianske združenie Slovensko bez drog

Občianske združenie Slovensko bez drog funguje na Slovensku od 27.01.2010 ako súčasť medzinárodnej siete neziskových organizácii Foundation for Drug Free World.

Našim hlavným poslaním a cieľom je umožniť mladým ľuďom, ale aj dospelým, porozumieť tomu, akú hrozbu pre nich drogy predstavujú. Veríme, že ak budú ľudia naozaj poznať pravdivé informácie o drogách, rozhodnú sa, že budú žiť život bez drog.

Združenie spolupracuje s medzinárodnou organizáciou Foundation for Drug Free World (Nadáciou pre svet bez drog), sídliacou v Los Angeles v USA, ktorá sa zameriava na zostavovanie a distribúciu materiálov (brožúry, DVD) o drogách tak, aby sa informácie dostávali profesionálnou a efektívnou cestou k čitateľovi.

Edíciu 13 vzdelávacích brožúr, ktoré obsahujú pravdivé informácie o najčastejšie zneužívaných drogách, používame aj my pri našej činnosti. Milióny týchto brožúr boli distribuované v 80 krajinách sveta v 22 jazykoch. Ukazujú jasné fakty a čísla o nebezpečenstve, ktoré so sebou nesú najbežnejšie užívané drogy. Brožúry sa nesnažia čitateľov vystrašiť, ale naopak rozptýliť povery podaním pravdy o krátkodobých i dlhodobých účinkoch drog. Informácie v brožúrach sú založené na oficiálnych štúdiách a štatistikách. Sú priebežne aktualizované a podľa potreby vydávané nanovo, tak aby obsahovali všetky informácie o nových drogách, ktoré sa neustále objavujú na uliciach.